Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

7 000 platser på folkhögskolan i utbildningssatsning

Regeringen har presenterat en omfattande satsning på utbildning. I de aviserade förslagen ingår 7 000 platser på folkhögskolan.

I övrigt innehöll regeringens förslag bland annat investeringar för att stärka läraryrkets attraktivitet, rätt till komvux, satsningar på yrkesprogrammen samt olika insatser för att stärka jämlikheten i den svenska skolan.

Budgetpropositionen för 2016 presenteras den 21 september

UTTALANDE

Europa står inför den nuvarande situationen för flyktingarna till en humanitär katastrof. Nordisk Folkehøjskoleråd ber alla politiker och nordiska aktörerna att ta ansvar och visa ledarskap. Vi uppmanar alla folkhögskolor i regionen i enlighet med folkhögskolans tradition att visa storsinthet genom att agera och ta initiativ för att förbättra villkoren för flyktingar. Det finns ett behov av åtgärder här och nu, men också behovet av att tänka långsiktigt. Folkhögskolorna i de nordiska länderna kan bidra både bildning, utbildning och medmänsklighet.

Nordisk Folkehøjskoleråd