Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

Folkhögskolan i media

Följ nedanstående länk för att läsa Bernt Gustavsson, Eva-Marie Harlin och Gerhard Holmgrens debattartikel om vad folkhögskolan har att tillföra i Pisamätningarnas samhälle.

http://www.dn.se/debatt/folkhogskolorna-ar-en-bortglomd-resurs/

Värva en kollega

Under perioden den 1 mars till den 31 maj har vi återigen ett extra förmånligt erbjudande till nya medlemmar. Alla nya medlemmar
under denna period får de tre första månaderna utan avgift.

Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka. Under perioden den 1 mars till den 31 maj har vi två kampanjer igång samtidigt för att öka medlemsantalet:
→ 3 månader utan avgift för nya medlemmar.
→ Värva en kollega-erbjudande. (Gratis Readly abonnemang)

Visst kan det vara så att du har en kollega som borde
ta steget och bli medlem i SFHL?

Ta nu chansen och ställ frågan: Vill du bli medlem i SFHL?
Efter att ha värvat en kollega fyller du i ett enkelt formulär på lararforbundet.se/varvakollega