Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

NFR 2016

Nordiska Folkhögskolerådets VÅRKONFERENS kommer att äga rum den 13-14 April 2016, på Nordiska folkhögskolan, Kungälv.

Nordiska Folkhögskolerådet har valt att i vårkonferensen 2016 sätta fokus på de nordiska folkhögskolornas roll för en globalt hållbar utveckling.

Läs mer på:
www.sfhl.se/sfhl/internationellt

SFHL-veckan 2016 14-16 mars

Snart är det dags för utbildningsveckan. Vi kommer att vara på Lillsved som ligger på Värmdö utanför Stockholm. Logga in på lararforbundet.se och anmäl dig idag.

För mer information gå in på

http://www.sfhl.se/sfhl/utbildningar

Vänliga hälsningar

Kansliet