Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

SFHL:s Ombudsmöte

Nu finns handlingarna till Ombudsmötet under fliken OM SFHL och sedan raden OMBUDSMÖTE 2016. Handlingarna pdf-formaterade, så gå in och ladda ner dem.

Alternativt skriv in: http://www.sfhl.se/sfhl/ombudsmote2016

Nyanlända ungdomar får läsa språkintroduktion på folkhögskolor

I dag har regeringen tagit beslut om att fem kommuner i Östergötland ska få dispens att överlämna undervisning inom gymnasieskolans språkintroduktion till ett antal folkhögskolor. Vissa folkhögskolor erbjuder även möjlighet att bo på skolan.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, Aida Hadzialic