Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

Förbundet Folkhögskollärarna

Vi är tillbaka från semestrar och finns tillgängliga via telefon och mail.

Vi hörs under hösten!

Ingela, Britt-Marie och Jonas.

Förbundet Folkhögskollärarna

Hemse, Gotland 2016-06-16Uttalande från folkhögskollärarna:

Höj statsbidraget nu

— Vi tar hand om dom som den vanliga skolan inte lyckats med och vi står beredda att möta nya samhällsutmaningar, inte minst inom Svenska för invandrare. Men det finns inga gratisluncher, säger Förbundet Folkhögskollärarnas ordförande Ingela Zetterberg

I tre dagar har nu Sveriges folkhögskollärare haft sitt stora förbundsmöte, det så kallade ombudsmötet, som hålls var tredje år. Och det mullrar i leden. Under många år har statsbidragen till folkhögskolan urholkats. De har inte ens kompenserat för inflation och de vanliga kostnadsökningarna.

— Vi gör en stor samhällsnytta. Nu är det dags att regeringen visar att de menar allvar med alla vackra ord om att vi gör ett bra jobb och att vi är ett viktigt komplement i utbildningssystemet. Det gör de enklast genom att höja det generella statsbidraget till folkhögskolan, säger Ingela Zetterberg.

Hela det svenska utbildningssystemet har genomgått stora förändringar under senare tid. Men folkhögskolan känns lite som en bortglömd resurs, menar Folkhögskollärarna. Deltagare i folkhögskolans Allmänna kurs kan skaffa sig en allmän behörighet till högskolestudier i stället för det traditionella gymnasiespåret. För många ungdomar innebär folkhögskolan en revansch.

— Vi är en liten utbildningsform, säger Ingela Zetterberg, men för den lilla människan spelar vi en väldigt stor roll.

Vid ombudsmötet beslutades också om att byta namn från Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL, till Förbundet Folkhögskollärarna.


För vidare information:

Förbundsordförande Ingela Zetterberg, 070-245 65 78
ingela.zetterberg@lararforbundet.se