Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

NFR 2016

Nordiska Folkhögskolerådets VÅRKONFERENS kommer att äga rum den 13-14 April 2016, på Nordiska folkhögskolan, Kungälv.

Nordiska Folkhögskolerådet har valt att i vårkonferensen 2016 sätta fokus på de nordiska folkhögskolornas roll för en globalt hållbar utveckling.

Läs mer på:
www.sfhl.se/sfhl/internationellt

Nyanlända ungdomar får läsa språkintroduktion på folkhögskolor


I dag har regeringen tagit beslut om att fem kommuner i Östergötland ska få dispens att överlämna undervisning inom gymnasieskolans språkintroduktion till ett antal folkhögskolor. Vissa folkhögskolor erbjuder även möjlighet att bo på skolan.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, Aida Hadzialic