Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

Distriktsårsmöten!

Vilka vill du ska sitta i din distriktsstyrelse? Var med och påverka, gå på ert möte och framför din åsikt.

Distrikt 1; 26-27 februari på Medlefors
Distrikt 2; 4 mars på Ålsta
Distrikt 3; 11 mars på Hällefors
Distrikt 4; 4 mars
Distrikt 5; 13 mars på Liljeholmen
Distrikt 6; 6 mars
Distrikt 7; 25 februari
Distrikt 8; 4 mars på Skurup

Värva en kollega

Under perioden den 1 mars till den 31 maj har vi återigen ett extra förmånligt erbjudande till nya medlemmar. Alla nya medlemmar
under denna period får de tre första månaderna utan avgift.

Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka. Under perioden den 1 mars till den 31 maj har vi två kampanjer igång samtidigt för att öka medlemsantalet:
→ 3 månader utan avgift för nya medlemmar.
→ Värva en kollega-erbjudande. (Gratis Readly abonnemang)

Visst kan det vara så att du har en kollega som borde
ta steget och bli medlem i SFHL?

Ta nu chansen och ställ frågan: Vill du bli medlem i SFHL?
Efter att ha värvat en kollega fyller du i ett enkelt formulär på lararforbundet.se/varvakollega