Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

Kollektivavtal Arbetsgivaralliansen

Vi förhandlar fortfarande med Arbetsgivaralliansen, senaste träffen var onsdagen den 20/8. Vi fortsätter...

Distriktsstyrelserna i SFHL har samlats och efterlyser stöd från folkhögskolorna i lönefrågan. Skolorna är beroende av bra lärare, bra lärare kräver bra löner!

Sommartider på SFHL

Kansliet kommer att vara bemannat till och med fredagen den 4 juli. Vecka 28-32 är kansliet obemannat. Vi är tillbaka måndag den 11 augusti.

Om ni behöver stöd och hjälp under v. 28-32, ring Lärarförbundets medlemsservice 0770-33 03 03.Sommarhälsningar från

Cyrene, Jonas och Ingela.