Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

Norska folkhögskolorna

Vi i förbundsstyrelsen för Svenska Folkhögskolans lärarförbund SFHL som organiserar folkhögskolelärare och rektorer i Sverige vill visa vår solidaritet med Norska Folkhögskolerådets protest mot den norska regeringens förslag om att skära ned anslagen till folkhögskolorna och försämra deltagarnas ekonomiska förutsättningar att gå på folkhögskola.

SFHL är med i det Nordiska Folkhögskolerådet där Finska, Danska, Norska och Svenska folkhögskoleorganisationer deltar sen 1952. Vi är många - vi är lika men ändå olika i vår praxis - men vi fyller alla en viktig roll i Norden och världen!
Ett ställe att mötas och utvecklas på som människa: att bli någon icke blott något !

Förbundsstyrelsen SFHL

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5225

SFHL tar ställning!

SFHL är en medlemsstyrd, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bygger på de grundläggande principerna om solidaritet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. SFHL motverkar alla former av diskriminering och godtycke.

SFHL motverkar antidemokratiska och rasistiska krafter i samhället.