Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

Nytt avtal för rörelsefolkhögskolor

Vi har idag tecknat nytt kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen, läs mer om förändringar och löneavtal på fliken LÖN & AVTAL ovan.

Förhandlingsprotokoll och förklaringstext finns i rutan till höger på http://www.sfhl.se/sfhl/lon_avtal

SFHL tar ställning!

SFHL är en medlemsstyrd, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bygger på de grundläggande principerna om solidaritet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. SFHL motverkar alla former av diskriminering och godtycke.

SFHL motverkar antidemokratiska och rasistiska krafter i samhället.