Förbundet för lärare och rektorer
på Sveriges folkhögskolor

Motionera till Lärarförbundets kongress!

Vill du påverka?

Har du som medlem förslag som du tror skulle bidra till Lärarförbundets mål, strategier och politiska prioriteringar under de kommande fyra åren? Skicka motionen till din avdelning i Lärarförbundet senast sju månader innan kongressens öppnande, det vill säga senast den 11 april 2014.

Din avdelning hanterar din motion innan den skickas vidare till Lärarförbundets förbundsstyrelse. Stödjer avdelningen motionen gör de den till sin eller så skriver de ett yttrande om hur de ställer sig till motionen och sedan skickas den vidare till Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Just nu händer det mycket!!!!

SFHL:s stora uppgift förutom att verka fackligt är att värna om FOLKHÖGSKOLAN!

Ett ständigt pågående arbete är att ha en dialog med politiker på olika nivåer inte minst på riksdagsnivå. Glädjande är att riksdag, departement och regeringen ställer sig på folkhögskolans sida. De tror på folkhögskolan som utbildningsform. Det har blivit tydligt genom den nya folkbildningspropositionen. Men också genom de olika mötena jag har haft med partiernas representanter.

Senast ställde sig Tomas Tobé (M) och Kd:s grupp bakom att få till ett lärarlyft för folkhögskollärare. Redan tidigare har Miljöpartier och Socialdemokraterna signalerat positiva signaler. Centern och Folkpartiet vet vi är vår vän sedan många år, inte minst genom flera möten med Utbildningsdepartementet.

Det finns dock orosmoln som gör mig dock brydd – och det är Ibrahim Baylans utspel om 16-18 åringar på folkhögskolan. Vad tänker han? Det resulterade i att jag skrev till Ibrahim igår:

”Vi på folkhögskolan arbetar med vuxna, dock finns det på en del folkhögskolor redan 16-åringar inlemmade i undervisningen. Om man gör så blir det bra pedagogiska förutsättningar för den enskilde individen att studera i ett sammanhang där vi tror på individens samspel i gruppen. De får plats och vi, lärare, har tid för den enskilde. De får också möjlighet att finnas i en gemenskap med vuxna och blir inte isolerade öar."

Det största problemet är att det är inte bra att blanda flera utbildningsformer. Folkhögskolan som har en fri ställning och gymnasiet styrs genom skollagen. Det kan uppkomma krockar. Framförallt ideologiska krockar.

Folkhögskolan behöver mer resurser och är bra på de som inte lyckats med sin skolgång men VAD ÄR DET SOM LIGGER BAKOM IDÈN? Hjälp mig att få en förklaring på det så jag kan förstå ditt resonemang.”

Jan Björklund har kommenterat Ibrahims uttalande genom att påpeka att ”då behöver folkhögskolan behöriga lärare”. Jag häpnar! På våra folkhögskolor finns behöriga lärare som arbetar på Allmän kurs, som ger behörighet och sätter omdömen för att våra deltagare ska kunna plugga vidare.

Vad lär jag mig av ovan? Jo, kära politiker skaffa kunskap om vad vi folkhögskollärare kan och gör!!!!

Er ordförande
Ingela Zetterberg